„Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki.”

J. K. Rowling

     30 października 2019 roku klasa IV pod opieką wychowawczyni miło i ciekawie spędziła czas w Publicznej Bibliotece w Przędzelu. Celem wyjścia było rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania. Na początku pani Teresa Sośler krótko omówiła budowę książki i jej rolę w życiu każdego człowieka. Następnie odbyły się warsztaty z oprawiania woluminów. Każdy czwartoklasista mógł samodzielnie oprawić wybrane zbiory, a później zaprojektować okładkę do swojej wymarzonej książeczki. Spotkanie umożliwiło bezpośredni kontakt z księgozbiorem bibliotecznym, rozbudziło inspiracje czytelnicze i plastyczne. Na zakończenie zajęć uczniowie wypożyczyli sobie wybrane pozycje, a pani bibliotekarka zrobiła całej grupie pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły na lekcje.

  • Wizyta w Publicznej Bibliotece w Przędzelu-1
  • Wizyta w Publicznej Bibliotece w Przędzelu-2
  • Wizyta w Publicznej Bibliotece w Przędzelu-3

Więcej w galerii

Dodatkowe informacje