Uczniowie naszej szkoły z klas I-VIII, pod kierunkiem Pani Agnieszki Mądroń oraz wychowawców z klas I-III,  wzięli udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Nisku. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz edukacja ekologiczna. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

  • Powiatowy Konkurs Plastyczny „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”-1
  • Powiatowy Konkurs Plastyczny „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”-2
  • Powiatowy Konkurs Plastyczny „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”-3

Więcej w galerii

Dodatkowe informacje