Inaugurację nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym Matki Bożej Bolesnej. Przewodniczył jej ks. proboszcz Piotr Wątroba. W swoim kazaniu między innymi nawiązał do roli, jaką odgrywa wiedza, nieustanne poszerzanie swoich horyzontów myślowych. Dzięki temu stajemy się mądrzejsi, lepsi, a otaczający nas świat bardziej przyjazny i niebudzący lęku. Na zakończenie Eucharystii uzupełnieniem tych słów było krótkie wystąpienie pani dyrektor Marty Kani, która podkreśliła, że poprzez naukę rozwijamy swoje pasje, zainteresowania, a tym samym spełniamy swoje marzenia. Życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom, a także rodzicom dużo wytrwałości, zapału do pracy, by przez najbliższe miesiące dzieci mogły uczyć się stacjonarnie. Na zakończenie zwróciła uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią. Następnie uczniowie udali się  do szkoły na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Przekazali oni  najważniejsze informacje związane organizacją nowego roku szkolnego.

Dodatkowe informacje