7 stycznia 2020 roku  pani Iwona Zygmunt zorganizowała spotkanie dla uczniów klasy IV z policjantem - Bernardem Dulem z Powiatowej Komendy Policji w Nisku.  Jego tematem było bezpieczeństwo w szkole i poza nią, odpowiedzialność dzieci i młodzieży związana z kradzieżami, bójkami, z korzystaniem z telefonów komórkowych i Internetu. Policjant mówił również o różnych przejawach agresji wśród młodych ludzi oraz konsekwencjach prawnych takich zachowań. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, angażując się również w prowadzoną dyskusję poprzez zadawanie licznych pytań.

  • Spotkanie z policjantem-1
  • Spotkanie z policjantem-2
  • Spotkanie z policjantem-3

Więcej w galerii

Dodatkowe informacje