PROJEKT

English Binds People Together

Rok szkolny 2019/2020

 

 

           W roku szkolnym 2019/2020 chętni uczniowie klasy ósmej i siódmej przystąpili do ogólnopolskiego projektu „English Binds People Together”, którego koordynatorem jest p. Małgorzata Złocińska ze Szkoły Podstawowej w Rychliku. Projekt trwa od 1.10.2019 do 30.05.2020 r. W jego ramach uczniowie wysyłają do siebie e-maile w języku angielskim na zadany, najczęściej egzaminacyjny, temat. Uczestnicy wybrali sobie lub zostali wybrani przez koleżanki i kolegów do wymiany e-maili. Naszymi partnerami są uczniowie ze szkoły w Chełmży, Czernikowie, Nowej Rudzie i Krakowie. Pierwsze kilka zadań już za nami. Pisaliśmy list o sobie, swoich zainteresowaniach, upodobaniach i miejscu zamieszkania. W listopadzie należało napisać e-maila dotyczącego wynajmu mieszkania, a w grudniu zaproszenie na święta Bożego Narodzenia do Polski. Wszyscy sobie świetnie radzą. Myślę, że taki trening pomoże uczestnikom nie tylko w napisaniu e-maila na egzaminie ósmoklasisty na 100%, ale przede wszystkim będzie przydatny w kształceniu umiejętności życiowych.

Koordynator projektu w naszej szkole – pani Dominika Małek

Dodatkowe informacje