17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Rosjanie zaatakowali na całej wschodniej granicy między godziną 3 a 6 rano. Wcześniej przekazali polskiemu ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu notę stwierdzającą, że Polska już nie istnieje oraz informującą o wkroczeniu wojsk radzieckich na nasze terytorium.

Konsekwencją agresji sowieckiej jest utrata Kresów wraz ze Lwowem i Wilnem, czyli dzisiejsza wschodnia granica na Bugu, zbrodnia katyńska oraz zsyłka setek tysięcy Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Agresja Sowietów jest nazywana IV rozbiorem Polski, ponieważ okupanci podzielili między siebie strefy wpływów.

WRZESIEŃ 1939 ROKU - CZWARTY ROZBIÓR POLSKI

 

17 września obchodzony jest również Dzień Sybiraka. Tego dnia Sybiracy spotykają się przed pomnikami upamiętniającymi Golgotę Wschodu, aby oddać hołd tysiącom Polaków siłą wywiezionych  do łagrów i miejsc zsyłki na terenie Związku Radzieckiego.

Dodatkowe informacje