19 czerwca br. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 i pożegnanie klasy ósmej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.,  następnie wszyscy udali się do szkoły na część oficjalną przygotowaną przez absolwentów ósmej klasy pod kierunkiem wychowawczyni. Gościliśmy na niej kierownika Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznego panią Halinę Sobotę, panią dyrektor Martę Kanię, ks. proboszcza Lesława Biłasa, grono pedagogiczne, pracowników szkoły oraz rodziców. W części artystycznej usłyszeliśmy kilka wierszy i piosenek mówiących o zakończeniu kolejnego etapu edukacyjnego oraz podziękowania dla  wszystkich, którzy przez osiem lat pomagali zdobywać wiedzę i wspierali w procesie wychowawczym. W kolejnej części programu   kierownik  ZEAS-u  pani Halina Sobota w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemara Grochowskiego przekazała  Jagodzie Blajerskiej - uczennicy klasy ósmej nagrodę dla najlepszego ucznia szkoły. Pani dyrektor Marta Kania wręczyła najlepszym uczniom dyplomy i  nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i  zachowaniu, a także rodzicom absolwentów klasy ósmej listy gratulacyjne. Słowa wdzięczności skierowała do wszystkich rodziców, którzy w ciągu tego roku współpracowali ze szkołą.  Poinformowała, iż z naszej szkoły odchodzą nauczyciele: Aleksandra Tofilska, Mariusz Małek, Monika Grodzicka Meyer, Anna Wiche. Podziękowała im za rzetelną pracę i życzyła powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Na zakończenie nauczycielom, rodzicom, uczniom życzyła udanych wakacji i przypomniała o bezpieczeństwie podczas wypoczynku. Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowania za ufundowanie koszy wiklinowych i wsparcie finansowe uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Andrzej Bałutowski, Mariusz Lachowicz – ZPK „Delta” Sp.J.
Stanisław Szydełko – „Patkar”
Adam Szymonik – Zakład Stolarski „Drew – Dom”
Antoni Wnuk – Firma Produkcyjna
Jerzy Bigos – „Hejs” PHZ
Arkadiusz Galczak – „Arkopol”
Iwona i Tomasz Wołoszyn

Dzięki hojności tych osób możliwy okazał się zakup wszystkich nagród dla dzieci.

Wyrażamy wdzięczność dla Waszej bezinteresowności, życzliwości i przyjaźni.

Dziękujemy

  • Zakończenie roku szkolnego 2018/19
  • Zakończenie roku szkolnego 2018/19
  • Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Więcej w galerii

Dodatkowe informacje