Dnia 22 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu odbył się Szkolny Konkurs Ekologiczny. Jego organizatorami byli nauczyciele: pani Agnieszka Mądroń i pani Barbara Skoczylas. Wzięło w nim udział 29 osób z klas I – VIII. Głównym celem konkursu była edukacja społeczno – przyrodnicza oparta na zdobytych doświadczeniach, wiedzy i umiejętnościach uczniów oraz motywowania ich do zachowań proekologicznych. Oszczędzanie zasobów Ziemi, uwrażliwianie na piękno przyrody i problemy ekologiczne, zrozumienie zasad recyklingu pozwoli młodzieży szkolnej zadbać o piękno naszej planety.

WYNIKI KONKURSU :

 

Kategoria klas I – III

I miejsce – Patrycja Kowal, Lena Dąbek kl. I

                    Kacper Urbanik kl. II

                    Oliwia Dąbek kl. III

II miejsce – Milena młynarska kl. I

                     Zuzanna Deryło kl. II

                     Julia Powęska kl. III

III miejsce – Laura Małek  kl. II

                      Wiktor Warchoł kl. III

 

Kategoria klas IV – VIII

I miejsce – Natalia Powęska kl. IV

                    Julia Małek kl. V

                    Patryk Błaszczak kl. VI

                    Wiktoria Gancarz kl. VII

                    Maciej Szczęch kl. VIII

II miejsce – Adrianna Tabor kl. IV

                     Daria Bieleń, Dawid Zając kl. V

                     Wiktoria Gil kl. VI

                     Zuzanna Wołoszyn kl. VII

                     Klaudia Herman kl. VIII

III miejsce – Roksana Juśko kl. IV

                      Amelia Kolińska kl. VI

                      Kacper Wala kl. VII

                      Natalia Bis Araujo kl. VIII

 

Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje.

Dodatkowe informacje