Dnia 31.05.2019r. uczniowie IV klasy przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: część teoretyczna - było to sprawdzenie wiadomości, odbywało się w formie pisemnej i sprawdzało ogólną znajomość przepisów ruchu drogowego, znajomość znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, zasad przejazdu przez skrzyżowanie, udzielania pierwszej pomocy medycznej. Część praktyczna - egzamin praktyczny odbył się na sali gimnastycznej naszej szkoły. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się techniką sprawnej jazdy na rowerze. Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem poszczególnych części egzaminu czuwał  nauczyciel techniki Pan Mariusz Małek oraz nauczyciel wychowania fizycznego Pan Mariusz Dechnik. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu, uzyskali wynik pozytywny. Gratulujemy!

Mariusz Dechnik

 

  • Egzamin na kartę rowerową 2019
  • Egzamin na kartę rowerową 2019
  • Egzamin na kartę rowerową 2019

Więcej w galerii

Dodatkowe informacje