1 września o godzinie 800 inaugurujemy nowy rok szkolny. Tradycyjnie rozpocznie go Msza Święta, na którą zapraszamy uczniów oraz rodziców.

godzinie 900 przewidywane są spotkania uczniów z wychowawcami w klasach

Oddział przedszkolny-5-6 latki – budynek socjalny piętro;

Oddział przedszkolny-3-4 latki – budynek socjalny parter;

Klasa I – budynek główny parter – pracownia obok szatni;

Klasa II – budynek główny piętro;

Klasa III – pracownia edukacji wczesnoszkolnej – parter nowy budynek;

Klasa IV – pracownia humanistyczna nowy budynek piętro; 

Klasa V – pracownia przyrodnicza piętro;

Klasa VI – pracownia komputerowa piętro; 

Klasa VII – pracownia językowa nowy budynek piętro;

Klasa VIII – pracownia matematyczna piętro;

  1. Na spotkanie z wychowawcą klasy może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń
  2. Uczeń nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy I (jeden rodzic z dzieckiem).
  4. Każda osoba przed wejściem do szkoły (uczeń, nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, rodzic, opiekun, osoby trzecie) jest zobowiązana do zdezynfekowania rąk.
  5. Rodzice, opiekunowie lub osoby trzecie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

 

Dodatkowe informacje