25 czerwca br. na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyło się pożegnanie klas ósmych. Obecni byli pani dyrektor Marta Kania, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz przedstawiciele klas siódmych. Dla ósmoklasistów  to ostatnie spotkanie z nauczycielami, kolegami i koleżankami, ostatnie spotkanie ze szkołą. W tym miejscu absolwenci ósmej  klasy spędzili dziewięć lat, podczas których stawali się dojrzalsi, mądrzejsi, bogatsi we wiedzę i umiejętności, wrażliwsi na drugiego człowieka. „Każdy z nas pozostawi w tej szkole cząstkę siebie. Tu bowiem przeżywaliśmy nasze pierwsze sukcesy i gorycz pierwszych porażek. Tu zawiązały się przyjaźnie, które pragniemy pielęgnować jak najpiękniejszy kwiat. Tu przeżywaliśmy chwile, o których nie chcemy zapomnieć” - jak zauważyli prowadzący Amelia Kolińska i Patryk Błaszczak.   .
 Uroczystość rozpoczął polonez, a następnie uczniowie podziękowali dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły za przekazaną wiedzę, wysiłek i trud włożony w wychowanie,  kształtowanie charakterów, że w każdej sytuacji mogli liczyć na pomoc i wsparcie. Po krótkim programie artystycznym, na który złożyły się piosenki, wiersze i humorystyczna scenka. głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców - pani Agnieszka Koszałka i podziękowała za dziewięcioletnią edukację i opiekę  nad dziećmi. Z kolei pani dyrektor w swoim wystąpieniu zachęcała, aby uczniowie wyznaczali sobie nowe cele, zdobywali je i odpowiedzialnie spoglądali w przyszłość. Życzyła też powodzenia i wielu sukcesów w wybranych przez siebie szkołach. Wręczyła również świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia i nagrody Grzegorzowi Kuflowi i Patrykowi Błaszczakowi. Natomiast każdy  ósmoklasista otrzymał dyplom absolwenta i pamiątkową plakietkę absolwenta. Opiekun SU pan Mariusz Dechnik wręczył Wiktorii Gil (przewodniczącej szkoły) książkę albumową  oraz wieczne pióro, pani Dominika Małek dyplomy i nagrody za  systematyczną i owocną pracę w Installingu. Na zakończenie wychowawca klasy VIII pani Joanna Maczuga przekazała podziękowania wszystkim rodzicom pracującym w Radzie Rodziców. Z życzeniami udanego, bezpiecznego i bogatego w przeżyć odpoczynku wakacyjnego prowadzący zakończył akademię.

  • Pożegnanie klas ósmych _1
  • Pożegnanie klas ósmych _2

 

Dodatkowe informacje