Podczas omawiania tematu związanego z kosmosem, uczniowie klasy drugiej wzięli udział w projekcie „Układ Słoneczny”. Temat rozbudził ciekawość, wyobraźnię i kreatywność dzieci. W pierwszej część projektu uczniowie obejrzeli filmy o planetach Układu Słonecznego oraz zdobywali informacje  związane z najbliższym nam fragmentem kosmosu w różnych źródłach. Następnie drugoklasiści utrwalali poznane wiadomości o planetach, wykonując różne zadania w grupach. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną - Układ Słoneczny. Uczniowie bardzo zaangażowali się w projekt i udowodnili, że znakomicie  potrafią pracować w grupie, czego efektem są piękne prace plastyczne. 

  • Projekt "Układ Słoneczny"_1
  • Projekt "Układ Słoneczny"_2
  • Projekt "Układ Słoneczny"_3
Więcej w galerii

Dodatkowe informacje