Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

3. 06. 2021r. (czwartek) - Boże Ciało 

4. 06. 2021r. (piątek).

Dodatkowe informacje