Informujemy, że uczniowie klas I – III od 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) przechodzą na nauczanie hybrydowe.

 

W poniedziałek klasa I przychodzi do szkoły,

klasa II kontynuuje naukę zdalną,

klasa III uczy się zdalnie.

 

We wtorek klasa I uczy się zdalnie

klasa II przychodzi do szkoły

klasa III uczy się zdalnie

 

W środę klasa I uczy się zdalnie

klasa II uczy się zdalnie

klasa III przychodzi do szkoły

 

Dni kolejne – 29 kwietnia i 30 kwietnia 2021 r. (czwartek i piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (uczniowie nie będą mieć zajęć stacjonarnych i zdalnych).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) - § 3 ust. 1.

Dodatkowe informacje